Investor Relations

Brandbee är en digital marknadsföringsbyrå med ett datadrivet förhållningssätt för att skapa digital tillväxt för våra kunder. Vi arbetar med digital marknadsföring i alla former, från analys och strategi till innehållsskapande och betald annonsering.

Extra bolagsstämma 7 december 2023

Aktieägarna i BrandBee kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 7 december 2023, kl. 10.00 på Karlavägen 58, 5tr i Stockholm.

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär

Prenumerera

Få pressmeddelanden och rapporter via e-post.