Investor Relations

Brandbee är en digital marknadsföringsbyrå med ett datadrivet förhållningssätt för att skapa digital tillväxt för våra kunder. Vi arbetar med digital marknadsföring i alla former, från analys och strategi till innehållsskapande och betald annonsering.

Extra bolagsstämma 29 september 2022

Aktieägarna kallas till extra bolagsstämma den 29 september 2022, kl. 10.00 på Karlavägen 58, 5tr i Stockholm.

Kallelse till extra bolagsstämma
Fullmaktsformulär

Prenumerera

Få pressmeddelanden och rapporter via e-post.