Investor Relations

Brandbee är en digital marknadsföringsbyrå med ett datadrivet förhållningssätt för att skapa digital tillväxt för våra kunder. Vi arbetar med digital marknadsföring i alla former, från analys och strategi till innehållsskapande och betald annonsering.

Vid full teckning av samtliga units tillförs Bolaget cirka 12,4 miljoner kronor. Externa garanter har lämnat garantiåtaganden uppgående till totalt cirka 12,4 miljoner kronor med sedvanliga villkor.

Informationsmemorandum och anmälningssedel

Informationsmemorandum

Anmälningssedel

Villkor:

För varje, på avstämningsdagen, innehavd aktie erhålls en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar teckning av en (1) unit där en (1) unit består av tio (10) nyemitterade aktier.

Teckningsperiod:

5 april 2024 - 19 april 2024.

Teckningskurs:

0,02 SEK per unit motsvarande 0,002 SEK per aktie.

Emissionsbelopp:

12 377 767,24 SEK

Antal aktier i erbjudandet:

6 188 883 620 aktier

Avstämningsdag:

3 april 2024

Handel med uniträtter:

5 april 2024 - 16 april 2024

Handel med BTU:

5 april 2024 fram tills dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket.

Emissionsgarantier:

Emissionsgarantier uppgår till cirka 12,4 MSEK motsvarande 100 procent av Erbjudandet.

Kortnamn:

BRANDB

ISIN-kod uniträtt:

SE0021922283

ISIN-kod BTU:

SE0021922291

LEI-kod:

5493002LVYRLMAQHRY44

Marknadsplats:

NGM Nordic SME

Teckningsanmälan skickas till:

Hagberg & Aneborn Fondkommission AB 
Ärende: Brandbee
Valhallavägen 124, 114 41 Stockholm
Epost: [email protected] (inskannad 
Anmälningssedel).
Fax: 08-408 933 51

Prenumerera

Få pressmeddelanden och rapporter via e-post.