Investor Relations

Brandbee är en digital marknadsföringsbyrå med ett datadrivet förhållningssätt för att skapa digital tillväxt för våra kunder. Vi arbetar med digital marknadsföring i alla former, från analys och strategi till innehållsskapande och betald annonsering.
2021-12-15

Styrelsen för Brandbee Holding AB (publ) ("Brandbee" eller "Bolaget") har idag beslutat föreslå en extra bolagsstämma den 12 januari 2022 att besluta om en Företrädesemission om högst 688 464 275 aktier. Givet att emissionen fulltecknas tillförs bolaget 24,1 MSEK före emissionskostnader. Syftet med emissionen är att säkerställa det kapitalbehov som föreligger i och med expansion av verksamheten. Företrädesemissionen är säkerställd till c:a 74,7 % av emissionsbeloppet, varav 8 miljoner SEK genom teckningsförbindelser och ytterligare 10 miljoner SEK genom garantiåtaganden. Styrelsen föreslår samtidigt beslut om minskning av aktiekapitalet och ändring av bolagsordningen för att möjliggöra den föreslagna emissionen.

2021-12-14

Brandbee gör sitt bästa år hittills!

2021-12-14

Styrelsen för Brandbee Holding AB (publ) ("Brandbee" eller "Bolaget") har idag beslutat föreslå en extra bolagsstämma den 12 januari 2022 att besluta om en Företrädesemission om högst 688 464 275 aktier. Givet att emissionen fulltecknas tillförs bolaget 24,1 MSEK före emissionskostnader. Syftet med emissionen är att säkerställa det kapitalbehov som föreligger i och med expansion av verksamheten. Företrädesemissionen är säkerställd till c:a 74,7 % av emissionsbeloppet, varav 8 miljoner SEK genom teckningsförbindelser och ytterligare 10 miljoner SEK genom garantiåtaganden. Styrelsen föreslår samtidigt beslut om minskning av aktiekapitalet och ändring av bolagsordningen för att möjliggöra den föreslagna emissionen.

<<
1
2
3
4
5
...
26
>>

Prenumerera

Få pressmeddelanden och rapporter via e-post.