Investor Relations

Brandbee är en digital marknadsföringsbyrå med ett datadrivet förhållningssätt för att skapa digital tillväxt för våra kunder. Vi arbetar med digital marknadsföring i alla former, från analys och strategi till innehållsskapande och betald annonsering.
2017-04-24
Regulatorisk

Onlinevideobolaget VideoBurst etablerar sitt första kontor i utlandet när företaget öppnar i Jakarta i Indonesien.

2017-03-14
Regulatorisk

VideoBurst meddelar att bolaget inleder ett samarbete med Google. Samarbetet går ut på att sänka tröskeln för företag att komma igång och producera och distribuera onlinevideo på YouTube. Google stöttar VideoBurst löpande med utbildningsinsatser, marknadsföring och know-how. 

2017-02-14
Regulatorisk

Finansiell översikt

KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR HELÅR 2016

Totala intäkter uppgick till 4,3 MSEK
Rörelseresultatet uppgick till -3,1 MSEK
Periodens resultat uppgick till -3,1 MSEK  
Resultat per aktie uppgick till -0,22 SEK  


KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT KVARTAL FYRA 2016

Totala intäkter uppgick till 1,6 MSEK
Rörelseresultatet uppgick till -0,7 MSEK
Periodens resultat uppgick till -0,7 MSEK  
Resultat per aktie uppgick till -0,05 SEK

Bolaget visar inga jämförelsesiffror då koncernen är nybildad.

2017-02-07
Regulatorisk

Onlinevideobolaget VideoBurst skriver samarbetsavtal med rekryteringsplattformen Jobylon. Den första gemensamma kunden i samarbetet är en ledande global konsultbyrå.

2017-01-27
Regulatorisk

Elgiganten väljer att förlänga sitt avtal med onlinevideobolaget VideoBurst. Parterna inledde ett pilotprojekt i september förra året och efter ett framgångsrikt samarbete väljer nu Elgiganten att skriva ett helårsavtal. Implementeringen kommer att genomföras av Keybroker, Elgigantens digitala kundanskaffningsbyrå.

2017-01-13
Regulatorisk

Onlinevideobolaget VideoBurst inleder ett samarbete med Cloudreel, en molnbaserad plattform och konsultbyrå för internkommunikation.

1
2
3
4
5

Prenumerera

Få pressmeddelanden och rapporter via e-post.