Investor Relations

Brandbee är en digital marknadsföringsbyrå med ett datadrivet förhållningssätt för att skapa digital tillväxt för våra kunder. Vi arbetar med digital marknadsföring i alla former, från analys och strategi till innehållsskapande och betald annonsering.
Bokslutskommuniké 2020

Brandbee bokslutskommuniké för 2020

KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT JAN - DEC 2020

Nettoomsättningen uppgick till 5,1 MSEK (3,6)
Totala intäkter uppgick till 12,6 MSEK (4,7)
Rörelseresultatet uppgick till -9,6 MSEK (-17,9)
Periodens resultat uppgick till -10,4 MSEK (-18,8)
Resultat per aktie uppgick till -0,01 SEK (-0,55)

Siffror inom parentes avser jan - dec 2019.

KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR KVARTAL 4 2020

Nettoomsättningen uppgick till 1,0 MSEK (0,8)
Totala intäkter uppgick till 8,2 MSEK (2,0)
Rörelseresultatet uppgick till -2,6 MSEK (-2,1)
Periodens resultat uppgick till -2,9 MSEK (-2,1)
Resultat per aktie uppgick till -0,00 SEK (-0,01)

Siffror inom parentes avser kvartal 4 2019.

MODERBOLAGETS FINANSIELLA ÖVERSIKT JAN - DEC 2020

Nettoomsättningen uppgick till 2,6 MSEK (0,8)
Totala intäkter uppgick till 2,6 MSEK (0,8)
Rörelseresultatet uppgick till -3,6 MSEK (-5,0)
Periodens resultat uppgick till -4,3 MSEK (-14,1)
Resultat per aktie uppgick till -0,01 SEK (-0,07)

Siffror inom parentes avser jan - dec 2019.  

MODERBOLAGETS FINANSIELLA ÖVERSIKT KVARTAL 4 2020

Nettoomsättningen uppgick till 0,3 MSEK (0,3)
Totala intäkter uppgick till 0,3 MSEK (0,3)
Rörelseresultatet uppgick till 0,2 MSEK (-0,9)
Periodens resultat uppgick till -0,09 MSEK (-1,3)
Resultat per aktie uppgick till 0,00 SEK (-0,02)

Siffror inom parentes avser kvartal 4 2019.

VD HAR ORDET

Hej,

Brandbee har sannerligen rivstartat 2021. Dels har vi färdigställt bolagets mycket efterlängtade videoplattform, Videoburst,  dels har vi lagt ett bud på att förvärva fyra bolag från CloudRepublic. Jag tänkte ta tillfället i akt att belysa hur det här lägger grunden för det nya och starkare Growth Marketing bolaget, Brandbee.

Nya VideoBurst-plattformen har en helt ny bättre video motor och funktionalitet för att automatisera en stor del av produktionen av video. Plattformen bygger på videomallar som inkluderar AR, Greenscreen och den senaste renderingsteknologin. Tjänsten lämpar sig utmärkt för online-shopping. I samband med lanseringen av nya Videoburst har vi kompletterat bolaget med nya säljare. I nästa steg kommer tjänsten att bli automatiserad och på så vis kunna erbjudas till en bredare allmänhet både i Sverige och Internationellt. Under våren planerar vi att släppa appar nedladdningsbara för IOS och Android.

Integrationen av Brandbees nya dotterbolag kommer att inledas under förutsättning att Brandbees och CloudRepublics extra bolagsstämmor godkänner den föreslagna affären. Mer konkret innebär det att vi tillsammans kommer ha ett kraftfullt tjänsteerbjudande mot marknaden och inte minst en total portfölj av unika produkter inom online-video, leadsgenerering,  Analytics och Data Science. Inom tjänsteområdet stärker vi upp med marknadens kanske vassaste SEO specialister och konsulter inom Digital Marknadsföring, detta i kombination med Brandbees erbjudande om att arbeta datadrivet med optimering och köp av media i alla kanaler.

Ett stort fokus för oss 2021 blir att skala upp produkterna inom Analytics & Data Science för att lansera Brand Value Index och Attribution Index på flera marknader under året. Potentialen i produktutbudet är enorm, om större företag vill vara i framkant för att arbeta datadrivet är Brand Value index ett måste.

Jag förväntar mig att förvärven kommer att ge en positiv resultateffekt fullt ut från andra kvartalet. Vi kommer därefter under året se synergieffekterna av förvärven, t ex på administrationssidan, egna utvecklare och korsförsäljning.

2021 blir sannerligen ett spännande år.
Väl mött kära aktieägare. 
Magnus Clarenbring

För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Clarenbring, VD
[email protected] 

Om Brandbee Holding AB
Brandbee Holding AB är ett bolag verksamt inom digital marknadsföring som möjliggör för företag att skapa professionell video, annonsera och hantera inkommande leads på ett kostnadseffektivt och enkelt sätt. Brandbee vill vara det självklara valet för företag som vill stärka sin kommunikation samt öka sin försäljning och varumärkeskännedom.
Mer information om bolaget finns på www.brandbee.com

Denna information är sådan information som Brandbee Holding AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades, genom styrelsens försorg, för offentliggörande den 26 februari 2021.

Filer för nedladdning
2022-02-09
Regulatorisk

Teckningsperioden för Brandbee Holdings företrädesemission löpte ut den 4 februari 2022 och det slutliga utfallet visar att den tecknades till 75%. Emissionen tecknades med företrädesrätt med 10 859 515 kronor (52%) och utan företrädesrätt med 133 128 kronor (0,63%), Emissionen var garanterad genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden till totalt 18 000 000 kronor ( 74,70%). Garanterna fick därför teckna sig för totalt 7 079 543,38 kronor. Vilket gör att Brandbee tillförs 18 072 187 kronor innan emissionskostnader vilka beräknas till ca 1 mkr.

2021-10-29
Regulatorisk
2021-04-29
Regulatorisk

VD har ordet

2021-04-07
Regulatorisk

Aktieägarna i BrandBee Holding AB (publ), 559046-7717, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 7 maj 2021 kl. 10.00 i BrandBee Holdings lokaler, Karlavägen 58, 114 49 Stockholm.

2021-02-26
Regulatorisk

Brandbee bokslutskommuniké för 2020

1
2
3
4
5

Prenumerera

Få pressmeddelanden och rapporter via e-post.