Investor Relations

Brandbee är en digital marknadsföringsbyrå med ett datadrivet förhållningssätt för att skapa digital tillväxt för våra kunder. Vi arbetar med digital marknadsföring i alla former, från analys och strategi till innehållsskapande och betald annonsering.
Brandbee får fortsatt förtroende från Spin The Bottle

Under sommaren genomförde Brandbee och reklambyrån Spin The Bottle ett projekt för lokalt riktad digital reklam, så kallad hyperlokal dynamisk programmatisk annonsering. Syftet var att med lokalt relevant reklam öka försäljningen av ett vin i ett urval av Systembolagets butiker. När kampanj- och försäljningsstatistik nu utvärderats har projektet bedömts så framgångsrikt att kampanjen förlängs.

Tillsammans har Brandbee och Spin the Bottle utvecklat en ny taktisk marknadsföringsmetod för att kunna nå ut brett med ett hyperlokalt budskap. Genom att använda sig av dynamisk annonsproduktion läggs det lokala budskapet in automatiskt i displayannonserna som därefter köps geografiskt styrt på en programmatisk annonsbörs. Först ut att använda den för vinbranschen nya metoden var en kampanj för ett rött vin under sommaren. När försäljningsstatistiken i de utvalda butikerna analyserats var genomslaget från annonseringen betydande, vilket kopplats till den aktuella kampanjen.

"Vi har sedan tidigare kunnat konstatera att geografiskt styrd digital annonsering avsevärt kan öka effektiviteten i en kampanj - man minskar spillet av reklam runt butiker där ett vin inte finns på hyllorna. Den nya metoden som Brandbee hjälpt oss att utveckla lägger till en nivå av lokala budskap, något som ökade engagemanget för annonserna liksom försäljningen av vinet i de butiker som kampanjen riktades mot. Vi och vår uppdragsgivare, vinimportören, är mycket nöjda med resultaten och ser fram emot ett fortsatt samarbete med Brandbee där vi kan använda metoden i fler projekt för denna och andra kunder." säger Johan Sjökvist, partner och kundansvarig på Spin The Bottle.

"Samarbetet med Spin the Bottle är intressant ur många aspekter. Att så snabbt få positiva resultat från en pilotkampanj gör att vi nu ser möjligheter att tillsammans approchera en större marknad där vi kan erbjuda vinimportörer att arbeta datadrivet på riktigt, något som är viktigare än någonsin i en tid när varje krona i marknadsföring måste ge önskat resultat. Jag ser med tillförsikt fram emot vad detta samarbete kan innebära för oss när vi gemensamt hjälper vinimportörer med nya kreativa och tekniska lösningar." säger Magnus Clarenbring, VD Brandbee

För mer information om Brandbee, vänligen kontakta:

Magnus Clarenbring, VD
[email protected]

Brandbee Holding AB är ett bolag verksamt inom digital marknadsföring. Brandbee hjälper företag att skapa professionell video, specialister som hjälper företag att utveckla strategier för sin digitala marknadsföring, med fokus på sökmotoroptimering, digital analys, sociala medier och mätning. Brandbee vill vara det självklara valet för företag som vill stärka sin kommunikation samt öka sin försäljning och varumärkeskännedom på ett kostnadseffektivt och enkelt sätt. Mer information om bolaget finns på www.brandbee.com

Filer för nedladdning
2022-11-01
Regulatorisk

Aktieägarna i BrandBee Holding AB, org.nr 559046-7717 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 30 november 2022, kl. 10.00 på Karlavägen 58, 5tr i Stockholm.

2022-10-28
Regulatorisk
2022-10-13

Brandbee och Lydmar Hotel inleder ett samarbete kring digital strategi och marknadsföring. Lydmar är ett av Stockholms mest väletablerade varumärken inom besöksnäringen. Det är en unik mötesplats som aldrig upphör att vara aktuell eller locka ny publik. Brandbees expertis inom digital strategi och marknadsföring svarar väl mot Lydmars strävan att hålla en hög relevans även digitalt.

2022-09-29
Regulatorisk

Brandbee Holding AB har idag, den 29 september 2022,  haft en extra bolagsstämma i Bolagets lokaler på Karlavägen 58. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att komplettera styrelsen med två nya ledamöter. Styrelsen består efter bolagsstämman av Johan Eriksson (ordförande), Stephan Knowles, Lennart Gillberg (nyval) och Tommy Carlstedt (nyval).

2022-09-22

Under sommaren genomförde Brandbee och reklambyrån Spin The Bottle ett projekt för lokalt riktad digital reklam, så kallad hyperlokal dynamisk programmatisk annonsering. Syftet var att med lokalt relevant reklam öka försäljningen av ett vin i ett urval av Systembolagets butiker. När kampanj- och försäljningsstatistik nu utvärderats har projektet bedömts så framgångsrikt att kampanjen förlängs.

2022-09-16

Brandbee inleder genom sitt produktområde Student Competitions ett samarbete med tyska HYVE Innovation GmbH. I samarbetets första fas blir Student Competitions marknadsföringsmotorn för "Agents of Change", en tävling riktad mot studenter globalt.

1
2
...
26
>>

Prenumerera

Få pressmeddelanden och rapporter via e-post.