Investor Relations

Brandbee är en digital marknadsföringsbyrå med ett datadrivet förhållningssätt för att skapa digital tillväxt för våra kunder. Vi arbetar med digital marknadsföring i alla former, från analys och strategi till innehållsskapande och betald annonsering.
Brandbee genomför en utjämningsemission

Styrelsen har med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 12 januari 2022 beslutat om en utjämningsemission på 8 aktier till Fortic Finans AB. Teckningskursen uppgår till 0,035 kr per aktie motsvarande aktiens kvotvärde. Syftet med emissionen är att bolagets aktie även efter den av årsstämman beslutade sammanläggningen av aktier 10:1 ska ha ett jämnt kvotvärde (0,35 kronor). Genom emissionen ökar bolagets aktiekapital med 0,28 kronor till 66 264 686,60 kronor.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Eriksson, Styrelseordförande
[email protected] 

Brandbee Holding AB är verksamt inom digital marknadsföring. Brandbee hjälper företag att skapa professionell video, specialister som hjälper företag att utveckla strategier för sin digitala marknadsföring, med fokus på sökmotoroptimering, digital analys, sociala medier och mätning. Brandbee vill vara det självklara valet för företag som vill stärka sin kommunikation samt öka sin försäljning och varumärkeskännedom på ett kostnadseffektivt och enkelt sätt. Mer information om bolaget finns på www.brandbee.com

Filer för nedladdning

Prenumerera

Få pressmeddelanden och rapporter via e-post.