Investor Relations

Brandbee är en digital marknadsföringsbyrå med ett datadrivet förhållningssätt för att skapa digital tillväxt för våra kunder. Vi arbetar med digital marknadsföring i alla former, från analys och strategi till innehållsskapande och betald annonsering.
BrandBee Holding AB - Bokslutskommuniké 2022

FINANSIELL ÖVERSIKT 

Belopp  inom parentes avser motsvarande period föregående år.

KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT KVARTAL 4 2022 

Nettoomsättningen uppgick till 5,2 MSEK (4,7) 
Totala intäkter uppgick till 7,0 MSEK (11,7) 
EBITDA, resultat före avskrivningar uppgick till -2,1 MSEK (-2,6)
EBIT, rörelseresultatet uppgick till -3,6 SEK (-5,2) 
Resultat per aktie uppgick till 0,01 SEK (0,00) 

*Belopp inom parentes avser kvartal 4 2021. 

KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT JAN - DEC 2022 

Nettoomsättningen uppgick till 16,9 MSEK (27,7) 
Totala intäkter uppgick till 18,8 MSEK (35,0) 
EBITDA, resultat före avskrivningar uppgick till -11,5 MSEK (-13,7)
EBIT, rörelseresultatet uppgick till -21,3 MSEK (-26,8) 
Resultat per aktie uppgick till -0,02 EK (-001) 

*Belopp inom parentes avser jan - dec 2021.

VD HAR ORDET 

Kära aktieägare,

Brandbee har, liksom många andra företag på många sätt haft ett mycket utmanande år. Trots en försiktig marknad och avvaktande inköpare har Brandbee lyckats få ett antal nya kunder. Att Brandbee i dessa tider av oro vinner avtal ser jag som ett styrketecken och ger optimism för framtiden. Förutom alla kundleveranser innebar 2022 ett intensivt arbete med att optimera Brandbees erbjudande efter de uppköp och fusioner som genomfördes 2021. 

I vårt kostnadsfokus har personalstyrkan under året optimerats med såväl starka rekryteringar som strategiska neddragningar. Rekryteringarna i kombination med neddragningar innebär en besparing på minst 3,9 MSEK. Detta kommer att få fullt genomslag i resultatet fr.o.m. det andra kvartalet 2023. Under året som gått har Brandbees produkter utvecklats och kalibrerats med uppdaterad prissättning. Brandbees tunga investeringar i produktportföljen kommer därmed att ge ett allt större avtryck i resultaträkningen.

Produkterna

BIX

Brandbee Industry Index (BIX). Produkten har utvecklas ytterligare med ökat antal inhämtade datapunkter och nya branscher. Bland annat har vi numera komplett data för hemelektronik, iGaming, resor, med flera. För mer information om BiX: bix.brandbee.com

VB

Videoburst, vårt verktyg för automatiserad videoproduktion, har fått vässad teknik och nytt gränssnitt. Videoburst är nu ännu mer kundvänlig, med fler delar flyttade från front-end till back-end. Detta öppnar för att ta in kunder från fler branscher. För mer information: videoburst.com

SC

Student Competitions, Brandbees portal för tävlingar som riktar sig mot studenter, får just nu en uppgradering med nya funktioner och nya intäktsmöjligheter. Vi har även ingått nya samarbeten och med ett breddat erbjudande kommer vi under våren att vara redo att i ännu högre grad kapitalisera på den massiva databas med över 630 000 medlemmar som är hjärtat i denna verksamhet. För mer information: studentcompetitions.com

Consulting

Att Brandbees specialister håller oerhört hög klass är tydligt i kommunikationen med kunderna. Vi närmar oss en optimal nyttjandegrad och vi är väl förberedda inför de nyrekryteringar som jag ser framför mig kommer behövas under 2023 med fler kunduppdrag på väg in. 

Resultat och framåt

Resultatet av förra årets arbete mot en mer fokuserad och lönsam affär fortgår, där vi ser kontinuerligt över kostnadsbasen. Jämförelsen med föregående år ska ses mot bakgrund av de uppköp och fusioner som genomfördes under 2021. Den minskade helårsomsättningen är förväntad, och att vi ökar i fjärde kvartalet ser jag som ett tecken på att Brandbee valt rätt väg för att möta framtiden.  

Efter ett intensivt 2022 fyllt av förändringsarbete ser jag fram emot att anställa fler säljare för att bearbeta fler ambitiösa blivande kunder på Brandbees produkter och tjänster. 

Magnus Clarenbring, vd

Magnus Clarenbring, VD Brandbee Holding AB
[email protected] 

Brandbee Holding AB är ett bolag verksamt inom digital marknadsföring. Brandbee hjälper företag att skapa professionell video, specialister som hjälper företag att utveckla strategier för sin digitala marknadsföring, med fokus på sökmotoroptimering, digital analys, sociala medier och mätning. Brandbee vill vara det självklara valet för företag som vill stärka sin kommunikation samt öka sin försäljning och varumärkeskännedom på ett kostnadseffektivt och enkelt sätt. Mer information om bolaget finns på www.brandbee.com

Denna information är sådan information som BrandBee Holding AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades, genom styrelsens försorg, för offentliggörande den 24 februari 2023 kl 08.55

Filer för nedladdning

Prenumerera

Få pressmeddelanden och rapporter via e-post.