Investor Relations

Brandbee är en digital marknadsföringsbyrå med ett datadrivet förhållningssätt för att skapa digital tillväxt för våra kunder. Vi arbetar med digital marknadsföring i alla former, från analys och strategi till innehållsskapande och betald annonsering.
Brandbee Holding AB offentliggör informationsmemorandum avseende företrädesemissionen

Brandbee Holding AB (publ) ("Brandbee" eller "Bolaget") offentliggör idag ett informationsmemorandum med anledning av den företrädesemission som stämman i Brandbee beslutade om den 12 januari 2022.

Vid full teckning i företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 24 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen är garanterad till ca 75% genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Informationsmemorandum och anmälningssedel

Informationsmemorandum och anmälningssedel för teckning utan företrädesrätt för emissionen finns nu publicerat på Brandbees hemsida (investor.brandbee.com), Spotlight Stock Markets hemsida (spotlightstockmarket.com) samt på Hagberg & Aneborn Fondkommission AB:s hemsida (hagberganeborn.se).

Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod:                             21 januari - 4 februari 2022

Teckningskurs:                                0,07 SEK per Unit vilket motsvarar 0,035 SEK per aktie

Emissionsvolym:                             24 096 249,62 SEK

Antal aktier i erbjudandet:              688 464 275 aktier

Avstämningsdag:                            19 januari 2022

Handel med uniträtter:                    21 januari - 1 februari 2022

Företrädesrätt :                               Fyra (4) innehavda aktier i Bolaget ger rätt att teckna två (2) nya aktier.

ISIN-kod BTU:                                SE0017232739

ISIN-kod UR:                                  SE0017232721

Teckningsanmälan insändes till:

Hagberg & Aneborn Fondkommission AB, Ärende: Brandbee

Valhallavägen 124, 114 41 Stockholm

Fax: 08-408 933 51

Email: [email protected] (inskannad anmälningssedel)

För mer information, vänligen kontakta:

Jonas Litborn, Styrelseordförande

Telefon: +0)72-439 99 00

[email protected] 

Om Brandbee Holding AB

Brandbee Holding AB är ett bolag verksamt inom digital marknadsföring som möjliggör för företag att skapa professionell video, annonsera och hantera inkommande leads på ett kostnadseffektivt och enkelt sätt. Brandbee vill vara det självklara valet för företag som vill stärka sin kommunikation samt öka sin försäljning och varumärkeskännedom.

Mer information om bolaget finns på www.brandbee.com.

Filer för nedladdning

Prenumerera

Få pressmeddelanden och rapporter via e-post.