Investor Relations

Brandbee är en digital marknadsföringsbyrå med ett datadrivet förhållningssätt för att skapa digital tillväxt för våra kunder. Vi arbetar med digital marknadsföring i alla former, från analys och strategi till innehållsskapande och betald annonsering.
Brandbee Holding AB offentliggör informationsmemorandum avseende företrädesemissionen

Brandbee Holding AB (publ) ("Brandbee" eller "Bolaget") offentliggör idag ett informationsmemorandum med anledning av den företrädesemission som stämman i Brandbee beslutade om den 12 januari 2022.

Vid full teckning i företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 24 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen är garanterad till ca 75% genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Informationsmemorandum och anmälningssedel

Informationsmemorandum och anmälningssedel för teckning utan företrädesrätt för emissionen finns nu publicerat på Brandbees hemsida (investor.brandbee.com), Spotlight Stock Markets hemsida (spotlightstockmarket.com) samt på Hagberg & Aneborn Fondkommission AB:s hemsida (hagberganeborn.se).

Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod:                             21 januari - 4 februari 2022

Teckningskurs:                                0,07 SEK per Unit vilket motsvarar 0,035 SEK per aktie

Emissionsvolym:                             24 096 249,62 SEK

Antal aktier i erbjudandet:              688 464 275 aktier

Avstämningsdag:                            19 januari 2022

Handel med uniträtter:                    21 januari - 1 februari 2022

Företrädesrätt :                               Fyra (4) innehavda aktier i Bolaget ger rätt att teckna två (2) nya aktier.

ISIN-kod BTU:                                SE0017232739

ISIN-kod UR:                                  SE0017232721

Teckningsanmälan insändes till:

Hagberg & Aneborn Fondkommission AB, Ärende: Brandbee

Valhallavägen 124, 114 41 Stockholm

Fax: 08-408 933 51

Email: [email protected] (inskannad anmälningssedel)

För mer information, vänligen kontakta:

Jonas Litborn, Styrelseordförande

Telefon: +0)72-439 99 00

[email protected] 

Om Brandbee Holding AB

Brandbee Holding AB är ett bolag verksamt inom digital marknadsföring som möjliggör för företag att skapa professionell video, annonsera och hantera inkommande leads på ett kostnadseffektivt och enkelt sätt. Brandbee vill vara det självklara valet för företag som vill stärka sin kommunikation samt öka sin försäljning och varumärkeskännedom.

Mer information om bolaget finns på www.brandbee.com.

Filer för nedladdning
2022-05-04

Vid Brandbee Holdings AB  (publ.) årsstämma den 29 april 2022 beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om en sammanläggning av 1 893 276 760 aktier (omvänd split), 1:10 genom att 10 aktier sammanläggs till 1 aktie.

Styrelsen bemyndigades att besluta om fastställande av avstämningsdag för uppdelningen. Styrelsen har nu beslutat att avstämningsdag för sammanläggningen ska vara den 13 maj 2022, vilket innebär att sista dag för handel i aktien före sammanläggningen är 11 maj 2022. Första dag för handel med sammanlagda aktier och ny ISIN-kod är 12 maj 2022.

Sammanläggningen sker automatiskt via Euroclear Sweden AB och aktieägare behöver inte vidta några åtgärder.

I samband med sammanläggningen har bolagets aktier fått ny ISIN-kod: Ny ISIN-kod: SE0017885155

Efter genomförd sammanläggning kommer det totala antalet aktier i bolaget att uppgå till 189 327 676 antal aktier.

2022-04-25
Regulatorisk
2022-04-11

Brandbee lanserar nu SaaS plattformen Brandbee Industry Index, BIX. Genom BIX förses B2B-kunder, på ett användarvänligt sätt, med värdeskapande information som gäller företags digitala närvaro samt om mixen är optimal i förhållande till konkurrenterna. Detta görs möjligt via insamling av stora mängder data över tid, där BIX genererar en visuell och detaljerad översikt som omfattar företags digitala närvaro. Inom begreppet digital närvaro ryms områdena Social Media, SEO, SEM och Site Performance.

Brandbee har, sedan 2017, erfarenhet av hur digital närvaro värderas genom specialistkompetens gällande marknaden. För att kunna skapa ett relevant index har Brandbee samlat in data till BIX i mer än tolv månaders tid. Datainsamlingen har skett initialt för 15 branscher med 130 större annonsörer i Sverige, Storbritannien och Tyskland.

Brandbees kunder kan genom att prenumerera på Brandbees BIX SaaS-plattform enkelt se hur verksamhetens digitala styrkor och svagheter utvecklas över tid i förhållande till konkurrenterna och blir därmed även ett underlag för allokering av marknadsresurser.

"Jag har tidigare kommunicerat att teamet arbetat hårt med utvecklingen av BIX till att bli denna skalbara saas-tjänst. Jag väldigt stolt över resultatet där vi genom unika datadrivna insikter möjliggör effektivisering och i slutändan ökad lönsamhet för våra kunder" säger Magnus Clarenbring, vd för Brandbee.

"BIX visar en verksamhets digitala styrkor och svagheter i förhållande till konkurrenterna och blir därmed även ett underlag för allokering av resurser. Med BIX blir det tydligt om företag exempelvis behöver satsa mer på sökordsoptimering, eller om de kanske överinvesterar i sociala media, i vissa fall blir det också tydligt att ett företag behöver en större total investering i verksamhetens digitala närvaro för att komma ikapp branschkollegorna", säger Per Andersson, marknadschef Brandbee

Brandbee kommer löpande att presentera exempel på insikter på BIX hemsida: brandbee.com/BIX

Första bransch att analyseras på BIX hemsida är hemelektronikbranschen.

I samband med lanseringen byter vi nu namn på tjänsten från Brand Value Index (BVI) till BIX.

2022-03-31
Regulatorisk

Aktieägarna i BrandBee Holding AB, org.nr 559046-7717 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma fredagen den 29 april 2022, kl. 10 på Karlavägen 58, 5tr i Stockholm. 

2022-02-22

Brandbee Holding AB (Bolaget) meddelar härmed att sista dag för handel med BTU (Betald Tecknad Unit) är den 28 februari 2022 och stoppdag är den 2 mars 2022.

<<
1
2
3
4
5
...
28
>>

Prenumerera

Få pressmeddelanden och rapporter via e-post.