Investor Relations

Brandbee är en digital marknadsföringsbyrå med ett datadrivet förhållningssätt för att skapa digital tillväxt för våra kunder. Vi arbetar med digital marknadsföring i alla former, från analys och strategi till innehållsskapande och betald annonsering.
BrandBee Holding AB:s företrädesemission registrerad hos Bolagsverket

Bolagsverket har idag registrerat företrädesemissionen som den extra bolagsstämman tog beslut om den 12 januari 2022. Antalet aktier i bolaget är nu totalt 1 893 276 752 stycken och aktiekapitalet har ökat till 66 264 686,95 kronor. Aktierna kommer att levereras snarast. Emissionsinstitut vid registreringen är Hagberg Aneborn Fondkommission AB.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Eriksson, Styrelseordförande i BrandBee Holding AB
Telefon: vxl: +46(0)72-439 99 00
[email protected] 

Brandbee Holding AB är ett bolag verksamt inom digital marknadsföring. Brandbee hjälper företag att skapa professionell video, specialister som hjälper företag att utveckla strategier för sin digitala marknadsföring, med fokus på sökmotoroptimering, digital analys, sociala medier och mätning. Brandbee vill vara det självklara valet för företag som vill stärka sin kommunikation samt öka sin försäljning och varumärkeskännedom på ett kostnadseffektivt och enkelt sätt. Mer information om bolaget finns på www.brandbee.com

Filer för nedladdning

Prenumerera

Få pressmeddelanden och rapporter via e-post.