Investor Relations

Brandbee är en digital marknadsföringsbyrå med ett datadrivet förhållningssätt för att skapa digital tillväxt för våra kunder. Vi arbetar med digital marknadsföring i alla former, från analys och strategi till innehållsskapande och betald annonsering.
Brandbee ingår strategiskt samarbetsavtal med Atenga Insights Group och avbryter uppköp.

Efter en väl genomförd Due Diligence har Brandbee Holding AB och Atenga Insights Group AB kommit fram till att det under rådande marknadsförhållanden inte går att genomföra den annonserade affären som planerat. Däremot kvarstår affärslogiken och därför väljer nu bolagen att ingå ett strategiskt samarbetsavtal.

Brandbees och Atenga Insights tjänster med digital expertis och prisanalys skapar genom ett nytt och gemensamt erbjudande världsunika tjänster.

Avtalet innebär att bolagen bearbetar marknaden gemensamt med befintliga och kommande tjänster. För Brandbee innebär avtalet även ett första steg mot etablering i USA där Atenga Insights är verksamma sedan länge. I ett första läge kommer Brandbee att fokusera på att erbjuda bolagets unika analysverktyg samt bolagets plattform för videotjänster till Atenga Insights kunder.

"Jag ser fram emot att inleda detta strategiska samarbete med Atenga Insights. Detta öppnar en helt ny marknad för Brandbee och dessutom stärker vi kunderbjudandet med ett helt unikt erbjudande," säger Magnus Clarenbring, vd Brandbee.

"Vi på Atenga Insights är riktigt glada att inleda detta samarbete med Brandbee som har flertalet större kundsamarbeten där vi kan erbjuda våra tjänster inom price-tech. Att se över sin prissättning har aldrig varit viktigare än nu", säger Robert Tinterov, vd Atenga Insights Group AB

För mer information om Atenga Insights Group AB, vänligen besök: www.atenga.com

För mer information om Brandbee, vänligen besök www.brandbee.com

För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Clarenbring, VD Brandbee Holding AB
vxl: +46(0)72-439 99 00
[email protected] 

Om Brandbee Holding AB
Brandbee Holding AB är ett bolag verksamt inom digital marknadsföring. Brandbee hjälper företag att skapa professionell video, specialister som hjälper företag att utveckla strategier för sin digitala marknadsföring, med fokus på sökmotoroptimering, digital analys, sociala medier och mätning. Brandbee vill vara det självklara valet för företag som vill stärka sin kommunikation samt öka sin försäljning och varumärkeskännedom på ett kostnadseffektivt och enkelt sätt. Mer information om bolaget finns på www.brandbee.com

Denna information är sådan som BrandBee Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-03-11 08:55 CET.

Filer för nedladdning

Prenumerera

Få pressmeddelanden och rapporter via e-post.