Investor Relations

Brandbee är en digital marknadsföringsbyrå med ett datadrivet förhållningssätt för att skapa digital tillväxt för våra kunder. Vi arbetar med digital marknadsföring i alla former, från analys och strategi till innehållsskapande och betald annonsering.
Brandbee och Atenga förlänger avsiktsförklaringen angående förvärv av Atenga Insights Group AB

Brandbee och Atenga Insights Group AB förlänger den exklusiva avsiktsförklaringen angående förvärv av samtliga aktier i Atenga Insights Group AB.

För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Clarenbring, VD Brandbee Holding AB
[email protected] 

Om Brandbee Holding AB
Brandbee Holding AB är ett bolag verksamt inom digital marknadsföring som möjliggör för företag att skapa professionell video, annonsera och hantera inkommande leads på ett kostnadseffektivt och enkelt sätt. Brandbee vill vara det självklara valet för företag som vill stärka sin kommunikation samt öka sin försäljning och varumärkeskännedom.
Mer information om bolaget finns på www.brandbee.com.

Informationen är sådan som BrandBee Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-11-19 15:00 CET.

Filer för nedladdning

Prenumerera

Få pressmeddelanden och rapporter via e-post.