Investor Relations

Brandbee är en digital marknadsföringsbyrå med ett datadrivet förhållningssätt för att skapa digital tillväxt för våra kunder. Vi arbetar med digital marknadsföring i alla former, från analys och strategi till innehållsskapande och betald annonsering.
Brandbees styrelseordförande lämnar styrelsen på egen begäran

Brandbee Holdings styrelseordförande Jonas Litborn har meddelat styrelsen att han avgår på egen begäran. Beslutet gäller med omedelbar verkan. Bakgrunden till beslutet är personliga skäl.

Brandbees styrelse består efter avgången av tre ordinarie ledamöter och styrelsen har beslutat att utse Johan Eriksson till ordförande fram till årsstämman.

För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Clarenbring, VD
Telefon: +0)72-439 99 00
[email protected] 

Om Brandbee Holding AB
Brandbee Holding AB är ett bolag verksamt inom digital marknadsföring som möjliggör för företag att skapa professionell video, annonsera och hantera inkommande leads på ett kostnadseffektivt och enkelt sätt. Brandbee vill vara det självklara valet för företag som vill stärka sin kommunikation samt öka sin försäljning och varumärkeskännedom.
Mer information om bolaget finns på www.brandbee.com.

Denna information är sådan som BrandBee Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-01-26 08:45 CET.

Filer för nedladdning

Prenumerera

Få pressmeddelanden och rapporter via e-post.