Investor Relations

Brandbee är en digital marknadsföringsbyrå med ett datadrivet förhållningssätt för att skapa digital tillväxt för våra kunder. Vi arbetar med digital marknadsföring i alla former, från analys och strategi till innehållsskapande och betald annonsering.
Ett av nordens största fastighetsbolag väljer Brandbee

Fastighetsbolaget vilket är ett av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden väljer Brandbee som partner för digital analys och CRO.

Avtalet är ett löpande avtal vilket innefattar dels en fast intäkt plus en löpande intäkt varje månad och bedöms initialt ha ett ordervärde till cirka en miljon kronor under de första tolv månaderna. Uppdraget innefattar bland annat att löpande stödja kunden i strävan för att bli än mer datadrivna i sina beslut genom avancerade digitala analysmodeller.

"Det är otroligt hedrande att  få en kund som denna i Brandbees portfölj, vilket är ett kvitto på att vi är enormt fokuserade på att skapa bra datadrivna affärer och modeller för kunderna, vilket sprids. Efter sommaren ser vi fram emot att fortsätta dialogen med ytterligare eventuella satsningar för Brandbees produkter och tjänster" - säger Magnus Clarenbring, vd Brandbee

För mer information om Brandbee, vänligen kontakta:

Magnus Clarenbring, VD
[email protected] 

Brandbee Holding AB är ett bolag verksamt inom digital marknadsföring. Brandbee hjälper företag att skapa professionell video, specialister som hjälper företag att utveckla strategier för sin digitala marknadsföring, med fokus på sökmotoroptimering, digital analys, sociala medier och mätning. Brandbee vill vara det självklara valet för företag som vill stärka sin kommunikation samt öka sin försäljning och varumärkeskännedom på ett kostnadseffektivt och enkelt sätt. Mer information om bolaget finns på www.brandbee.com

Filer för nedladdning
2023-05-31
Regulatorisk

Styrelsen i BrandBee Holding AB (publ) har idag beslutat om en fullt garanterad företrädesemission av units bestående av två aktier och en teckningsoption av serie TO 1 och en teckningsoption av serie TO 2.

2023-05-17
Regulatorisk
2023-05-05
Regulatorisk

Ordinarie årsstämma för Brandbee Holding AB hölls i bolagets lokaler den 5 maj 2023 kl 11:00. 
Totalt var 15 814 194 röster av 189 327 676 närvarande.

2023-04-28

Inför årsstämman i Brandbee Holding AB (publ) den 5 maj har huvudägarna ("Ägarna") beslutat att till årsstämman 2023 lämna följande förslag avseende val av styrelseledamöter.

2023-04-25
Regulatorisk
2023-04-21
Regulatorisk

Revisorns notering i revisionsberättelsen föll bort i tidigare publicerade pressmeddelande.

1
2
...
28
>>

Prenumerera

Få pressmeddelanden och rapporter via e-post.