Investor Relations

Brandbee är en digital marknadsföringsbyrå med ett datadrivet förhållningssätt för att skapa digital tillväxt för våra kunder. Vi arbetar med digital marknadsföring i alla former, från analys och strategi till innehållsskapande och betald annonsering.
Kommuniké från extra bolagsstämma i Brandbee Holding AB November 2022

Brandbee Holding AB har idag, den 30 november 2022, haft en extra bolagsstämma i Bolagets lokaler på Karlavägen 58. Aktieägare motsvarande 13,81 % av rösterna var närvarande vid stämman.

Stämman beslöt enhälligt i samtliga förslag enligt nedan:

Beslut om minskning av aktiekapitalet för täckande av förlust
Stämman beslutade att minska aktiekapitalet med 19 229 303,15 kronor för täckande av förlust och utan indragning av aktier.

Beslut om ändring av bolagsordning
Stämman beslutade om ändring av bolagsordningens gränser för aktier och aktiekapital. Efter ändring har bolagsordningen följande lydelse:

§ 4 Aktiekapital
Bolagets aktiekapital ska vara lägst 4 500 000 kronor och högst 18 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier 
Antalet aktier ska vara lägst 180 000 000 aktier och högst 720 000 000 aktier.

Beslut om minskning av aktiekapitalet för överföring till fritt eget kapital
Stämman beslutade att minska aktiekapitalet med 42 302 191,55 kronor för överföring till fritt eget kapital och utan indragning av aktier.

För mer information om Brandbee, vänligen kontakta:

Magnus Clarenbring, VD

[email protected] 

Brandbee Holding AB är ett bolag verksamt inom digital marknadsföring. Brandbee hjälper företag att skapa professionell video, specialister som hjälper företag att utveckla strategier för sin digitala marknadsföring, med fokus på sökmotoroptimering, digital analys, sociala medier och mätning. Brandbee vill vara det självklara valet för företag som vill stärka sin kommunikation samt öka sin försäljning och varumärkeskännedom på ett kostnadseffektivt och enkelt sätt. Mer information om bolaget finns på www.brandbee.com

2022-11-01
Regulatorisk

Aktieägarna i BrandBee Holding AB, org.nr 559046-7717 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 30 november 2022, kl. 10.00 på Karlavägen 58, 5tr i Stockholm.

2022-10-28
Regulatorisk
2022-10-13

Brandbee och Lydmar Hotel inleder ett samarbete kring digital strategi och marknadsföring. Lydmar är ett av Stockholms mest väletablerade varumärken inom besöksnäringen. Det är en unik mötesplats som aldrig upphör att vara aktuell eller locka ny publik. Brandbees expertis inom digital strategi och marknadsföring svarar väl mot Lydmars strävan att hålla en hög relevans även digitalt.

2022-09-29
Regulatorisk

Brandbee Holding AB har idag, den 29 september 2022,  haft en extra bolagsstämma i Bolagets lokaler på Karlavägen 58. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att komplettera styrelsen med två nya ledamöter. Styrelsen består efter bolagsstämman av Johan Eriksson (ordförande), Stephan Knowles, Lennart Gillberg (nyval) och Tommy Carlstedt (nyval).

2022-09-22

Under sommaren genomförde Brandbee och reklambyrån Spin The Bottle ett projekt för lokalt riktad digital reklam, så kallad hyperlokal dynamisk programmatisk annonsering. Syftet var att med lokalt relevant reklam öka försäljningen av ett vin i ett urval av Systembolagets butiker. När kampanj- och försäljningsstatistik nu utvärderats har projektet bedömts så framgångsrikt att kampanjen förlängs.

2022-09-16

Brandbee inleder genom sitt produktområde Student Competitions ett samarbete med tyska HYVE Innovation GmbH. I samarbetets första fas blir Student Competitions marknadsföringsmotorn för "Agents of Change", en tävling riktad mot studenter globalt.

1
2
...
26
>>

Prenumerera

Få pressmeddelanden och rapporter via e-post.