Investor Relations

Brandbee är en digital marknadsföringsbyrå med ett datadrivet förhållningssätt för att skapa digital tillväxt för våra kunder. Vi arbetar med digital marknadsföring i alla former, från analys och strategi till innehållsskapande och betald annonsering.
Korrigering av kvartalsrapport 1 2023

Den 25 april 2023 publicerades bolagets delårsrapport för kvartal 1 2023. Jämförande siffror för helår 2022 i denna rapport har hämtats från den bokslutskommuniké som publicerades den 24 februari 2023. I arbetet med att färdigställa bolagets årsredovisning som publicerades den 21 april 2023 ändrades vissa klassificeringar. Ingen av dessa ändringar förändrar bolagets finansiella ställning utan är endast klassificeringar i resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys. Delårsrapporten för kvartal 1 2023 är nu uppdaterad med samma klassificeringar som i årsredovisningen för 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Magnus Clarenbring, VD Brandbee Holding AB
E-post: [email protected]

Om Brandbee

Brandbee Holding AB (publ) är ett martech-bolag med fokus på digital marknadsföring. Med unika produkter för analys (Brandbee Industry Index) och videoannonsering (Videoburst) levererar Brandbee datadrivna insikter och lösningar. Ett team av specialister säkerställer precision i Brandbees leverans till kunderna. Brandbees kunder finns i alla storlekar, från små, medelstora till globala bolag inom varierande sektorer. Brandbees aktier är noterade på Spotlight. 
Mer information om bolaget finns på www.brandbee.com

Filer för nedladdning

Prenumerera

Få pressmeddelanden och rapporter via e-post.