Investor Relations

Brandbee är en digital marknadsföringsbyrå med ett datadrivet förhållningssätt för att skapa digital tillväxt för våra kunder. Vi arbetar med digital marknadsföring i alla former, från analys och strategi till innehållsskapande och betald annonsering.
Teckningstid avslutad i VideoBurst - nyemissionen blev starkt övertecknad

VideoBur Sthlm Int AB:s (VIDS) nyemission inför notering på AktieTorget avslutades den 10 juni 2016. Emissionen tecknades till 8 127 000 kr vilket motsvarar en teckningsgrad om ca 135 procent. Totalt inkom teckningar från 365 konton. Emissionen tillför bolaget 6 000 000 kr före emissionskostnader. 

I emissionen emitteras 3 000 000 aktier till en kurs om 2 kronor per aktie och totalt antal aktier efter emissionen uppgår till 14 000 000. VideoBursts aktiekapital ökas genom emissionen med 150 000 kronor till 700 000 kronor. Emissionskostnaden beräknas till cirka 800 000 kronor.

"Det känns väldigt kul med sådant stort intresse från aktiemarknaden och vi på VideoBurst tackar alla nya aktieägare för ert förtroende. Vi befinner oss i ett väldigt intressant läge med både en skalbar produkt och affärsmodell i en kategori med mycket hög tillväxt. Med kapitaltillskottet kan vi genomföra våra planer på att etablera VideoBurst som en ledande aktör lokalt i Sverige och inom kort blicka ut internationellt." John Goliats, VD VideoBurst

Tilldelningen sker i enlighet med de principer som angetts i Memorandumet. Tilldelning av aktierna i VideoBurst kommer att beslutas av Bolagets styrelse. Målet med tilldelningen är i första hand att skapa en bred aktieägarbas och en spridning av aktierna i enlighet med spridningskraven på AktieTorget, och i andra hand skall investerare som särskilt kan bidra med strategiska värden för bolaget beaktas. Med anledning av överteckningen kommer tilldelningen generellt att ske med ett lägre antal aktier än vad anmälan avser. Lägsta antalet tilldelade aktier är dock lägst 2 500 aktier motsvarande 5 000 kronor.

Avräkningsnotor är planerade att skickas ut omkring den 14-16 juni 2016 till de som tilldelats aktier. Efter det att emissionen registrerats hos Bolagsverket kommer aktierna levereras till angivet VP-konto eller depå. Handelsbeteckningen är VIDS med ISIN-kod SE0008375331. Partner Fondkommission AB är emissionsinstitut för emissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

John Goliats, VD VideoBur Sthlm AB

Telefon: 070 - 231 77 95

E-post: [email protected] 

Thomas Edselius, Styrelseordförande VideoBur Sthlm AB

Telefon: 073 - 091 12 11

E-post: [email protected] 

Om VideoBurst

VideoBurst är en IT-plattform som möjliggör för företag, oavsett storlek och bransch, att skapa professionell video på ett kostnadseffektivt och enkelt sätt, när de vill och vart de än befinner sig. VideoBurst vill vara det självklara valet för företag som vill stärka sin kommunikation med video. Vårt mål är att ta en marknadsledande position i Sverige och att etablera oss som en stark aktör på den globala marknaden.

Mer information om bolaget finns på www.videoburst.com

Filer för nedladdning
2016-06-16

VideoBurst, som tillhandahåller en plattform för att producera och publicera onlinevideo, inleder ett strategiskt samarbete med musikföretaget Epidemic Sound.

2016-06-15

Första handelsdag för VideoBur Sthlm Int AB (VIDS) ändras till tisdagen den 21 juni 2016.

<<
1
...
24
25
26

Prenumerera

Få pressmeddelanden och rapporter via e-post.