Investor Relations

Brandbee är en digital marknadsföringsbyrå med ett datadrivet förhållningssätt för att skapa digital tillväxt för våra kunder. Vi arbetar med digital marknadsföring i alla former, från analys och strategi till innehållsskapande och betald annonsering.
Teckningstid inleds i VideoBursts emission inför planerad notering på AktieTorget

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG:

Teckningstid: 27 maj 2016 - 10 juni 2016
Teckningskurs: 2,00 kronor per aktie
Aktiens kortnamn: VIDS
Teckningspost: Minsta teckningspost är 2 500 aktier, därefter i poster om 500 aktier
Emissionsgarantier: 6 000 000 kronor, vilket motsvarar 100 procent av emissionslikviden.
Antal aktier innan emission: 11 000 000 aktier
VideoBursts värdering: 22 000 000 kronor (innan förevarande emission)
Emissionsbelopp vid full teckning: Erbjudandet omfattar högst 3 000 000 aktier. Vid fulltecknad emission tillförs Bolaget 6 000 000 kronor före emissionskostnader.

Dotterbolaget VideoBur Sthlm AB, med säte i Stockholm, ägs till 100 procent av moderbolaget

VideoBur Sthlm Int AB som är ett publikt aktiebolag. Dotterbolaget VideoBurst är verksamt inom IT och mobilapplikationer. Bolaget skall bedriva, utveckla, äga och sälja IT-relaterade

produkter och tjänster. VideoBurst grundades 2013 och har sedan cirka två år tillbaka

utvecklat en IT-plattform som möjliggör för företag att skapa professionell video på ett kostnadseffektivt och enkelt sätt. VideoBurst används idag av företag för att skapa t ex reklamfilmer, produktpresentationer och instruktionsfilmer som publiceras på hemsidor, i sociala medier eller på TV- skärmar i butik. Bolaget lanserade IT-plattformen, som har produktnamnet

VideoBurst, vintern 2015/2016 med avsikt att låta Bolagets kunder via webben enkelt

skapa professionell video med sina egna bilder, videoklipp, logga och färger.

VideoBursts affärsidé består i att via Bolagets IT-plattform tillhandahålla en molnbaserad IT-plattform som gör det möjligt för företag att skapa och publicera professionell video på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt. VideoBurst ska vara det självklara valet för företag som vill stärka sin kommunikation med video.

Thomas Edselius, styrelseordförande i VideoBurst, kommenterade emissions- och

Listningsbeslutet:

"Vi ser fram emot kommande emissionsprocess och noteringen på AktieTorget.

Genom att notera bolaget på AktieTorget får vi en fot i kapitalmarknaden vilket underlättar

för oss i vår fortsatta expansion."

John Goliats, VD, tillägger:

"VideoBurst har utvecklat en plattform för att producera och publicera video på ett smart och enkelt sätt. Utvecklingen av plattformen har pågått under tre år och nu är den finjusterad och i topptrim. Vår tjänst och affärsmodell är också väldigt skalbar och har en internationell potential och nu är det dags att ta nästa steg i vår satsning"

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Om VideoBurst:

Thomas Edselius

Styrelseordförande VideoBurst

Telefon: 073 - 091 12 11

E-post: [email protected]

Om emissionen:

Rådgivare, Partner Fondkommission AB

Telefon: 031- 761 22 30

E-post: [email protected]

Ytterligare information, bland annat kalendarium för bolagsträffar och

emissionserbjudandet i sammandrag finns på sidorna nedan.

Bolagets hemsida: www.videoburst.com/investor

Emissionssida: http://aktietorget.se/Instrument.aspx?ID_Company=434

Kundinriktad hemsida: www.videoburst.com

Filer för nedladdning
2016-06-16

VideoBurst, som tillhandahåller en plattform för att producera och publicera onlinevideo, inleder ett strategiskt samarbete med musikföretaget Epidemic Sound.

2016-06-15

Första handelsdag för VideoBur Sthlm Int AB (VIDS) ändras till tisdagen den 21 juni 2016.

<<
1
...
24
25
26

Prenumerera

Få pressmeddelanden och rapporter via e-post.