Investor Relations

Brandbee är en digital marknadsföringsbyrå med ett datadrivet förhållningssätt för att skapa digital tillväxt för våra kunder. Vi arbetar med digital marknadsföring i alla former, från analys och strategi till innehållsskapande och betald annonsering.
Vd uppdatering Juli 2022

Det är glädjande att vi har många engagerade aktieägare. Jag och alla medarbetare på bolaget känner verkligen ett stort stöd från er när vi har en turbulent omvärld. Jag vill med denna sommarhälsning ge en uppdatering från oss på Brandbee.

Brandbee växer kontinuerligt, under den senaste tiden har vi anställt tre nya medarbetare, varav två som fokuserar på strategi och analys, dels för BIX (Brandbee Industry Index), samt även för Brandbees kunders behov av att arbeta datadrivet på bästa sätt. Samt en Key Account Manager som ansluter till Brandbees växande säljavdelning för att Brandbee skall vara starkt rustade inför hösten.

På intäktssidan arbetar vi målfokuserat för att Brandbee skall attrahera nya kunder. Teamet har stängt flera affärer, som exempel bolaget Selfleaders, ett ledande utbildningsbolag inom ledarutbildningar (läs gärna mer om Selfleaders på länken nedan). Vi har även som nyligen kommunicerat, skrivit avtal med ett av Sveriges och Nordens  största fastighetsbolag. Avtalet är kontinuerligt och löpande vilket innefattar att Brandbee både skall utveckla strategi och bistå med analys.

Brandbees produkt Videoburst står i startgroparna för att lansera kampanjer för kunder med hjälp av lokalt anpassade dynamiska videos över hela Sverige. Jag återkommer med ytterligare information om vilka som kommer vara först ut med detta. För Studentcompetitions har vi sett en uppgång på intäktssidan, nu senast AD stars som gett oss fortsatt förtroende för att nå ut till studenter globalt. Intäkterna för ovanstående kontrakt kommer löpande från och med tredje kvartalet.

Utöver dessa nya kunder arbetar Brandbee som tidigare kommunicerats med e-handelsbolaget Spintso, för att lansera dem genom datadriven och smart annonsering i fem olika länder. Glädjande är även att vi har fortsatt förtroende från tidigare befintliga kunder som uppskattar Brandbees expertis och professionalism.

Sammanfattningsvis arbetar jag och mitt team hela tiden för att Brandbee ska bli Sveriges hetaste MarTech bolag och jag hoppas att ni vill vara med på den fortsatta resan framåt.

Läs mer om Selfleaders här: www.selfleaders.com

Läs mer om Brandbee Industry Index här: brandbee.web.app

Med  önskan om en härlig sommar.

Magnus Clarenbring, VD

För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Clarenbring, VD Brandbee Holding AB
[email protected] 

Om Brandbee finns att läsa på www.brandbee.com

Filer för nedladdning
2022-11-01
Regulatorisk

Aktieägarna i BrandBee Holding AB, org.nr 559046-7717 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 30 november 2022, kl. 10.00 på Karlavägen 58, 5tr i Stockholm.

2022-10-28
Regulatorisk
2022-10-13

Brandbee och Lydmar Hotel inleder ett samarbete kring digital strategi och marknadsföring. Lydmar är ett av Stockholms mest väletablerade varumärken inom besöksnäringen. Det är en unik mötesplats som aldrig upphör att vara aktuell eller locka ny publik. Brandbees expertis inom digital strategi och marknadsföring svarar väl mot Lydmars strävan att hålla en hög relevans även digitalt.

2022-09-29
Regulatorisk

Brandbee Holding AB har idag, den 29 september 2022,  haft en extra bolagsstämma i Bolagets lokaler på Karlavägen 58. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att komplettera styrelsen med två nya ledamöter. Styrelsen består efter bolagsstämman av Johan Eriksson (ordförande), Stephan Knowles, Lennart Gillberg (nyval) och Tommy Carlstedt (nyval).

2022-09-22

Under sommaren genomförde Brandbee och reklambyrån Spin The Bottle ett projekt för lokalt riktad digital reklam, så kallad hyperlokal dynamisk programmatisk annonsering. Syftet var att med lokalt relevant reklam öka försäljningen av ett vin i ett urval av Systembolagets butiker. När kampanj- och försäljningsstatistik nu utvärderats har projektet bedömts så framgångsrikt att kampanjen förlängs.

2022-09-16

Brandbee inleder genom sitt produktområde Student Competitions ett samarbete med tyska HYVE Innovation GmbH. I samarbetets första fas blir Student Competitions marknadsföringsmotorn för "Agents of Change", en tävling riktad mot studenter globalt.

2022-09-14
Regulatorisk

Aktieägarna i BrandBee Holding AB, org.nr 559046-7717 ("Bolaget"), kallas härmed till extra
bolagsstämma den 29 september 2022, kl. 10.00 på Karlavägen 58, 5tr i Stockholm.

2022-08-30
Regulatorisk
2022-07-08
Regulatorisk
1
2
...
26
>>

Prenumerera

Få pressmeddelanden och rapporter via e-post.