Investor Relations

Brandbee är en digital marknadsföringsbyrå med ett datadrivet förhållningssätt för att skapa digital tillväxt för våra kunder. Vi arbetar med digital marknadsföring i alla former, från analys och strategi till innehållsskapande och betald annonsering.
Vd uppdatering Juli 2022

Det är glädjande att vi har många engagerade aktieägare. Jag och alla medarbetare på bolaget känner verkligen ett stort stöd från er när vi har en turbulent omvärld. Jag vill med denna sommarhälsning ge en uppdatering från oss på Brandbee.

Brandbee växer kontinuerligt, under den senaste tiden har vi anställt tre nya medarbetare, varav två som fokuserar på strategi och analys, dels för BIX (Brandbee Industry Index), samt även för Brandbees kunders behov av att arbeta datadrivet på bästa sätt. Samt en Key Account Manager som ansluter till Brandbees växande säljavdelning för att Brandbee skall vara starkt rustade inför hösten.

På intäktssidan arbetar vi målfokuserat för att Brandbee skall attrahera nya kunder. Teamet har stängt flera affärer, som exempel bolaget Selfleaders, ett ledande utbildningsbolag inom ledarutbildningar (läs gärna mer om Selfleaders på länken nedan). Vi har även som nyligen kommunicerat, skrivit avtal med ett av Sveriges och Nordens  största fastighetsbolag. Avtalet är kontinuerligt och löpande vilket innefattar att Brandbee både skall utveckla strategi och bistå med analys.

Brandbees produkt Videoburst står i startgroparna för att lansera kampanjer för kunder med hjälp av lokalt anpassade dynamiska videos över hela Sverige. Jag återkommer med ytterligare information om vilka som kommer vara först ut med detta. För Studentcompetitions har vi sett en uppgång på intäktssidan, nu senast AD stars som gett oss fortsatt förtroende för att nå ut till studenter globalt. Intäkterna för ovanstående kontrakt kommer löpande från och med tredje kvartalet.

Utöver dessa nya kunder arbetar Brandbee som tidigare kommunicerats med e-handelsbolaget Spintso, för att lansera dem genom datadriven och smart annonsering i fem olika länder. Glädjande är även att vi har fortsatt förtroende från tidigare befintliga kunder som uppskattar Brandbees expertis och professionalism.

Sammanfattningsvis arbetar jag och mitt team hela tiden för att Brandbee ska bli Sveriges hetaste MarTech bolag och jag hoppas att ni vill vara med på den fortsatta resan framåt.

Läs mer om Selfleaders här: www.selfleaders.com

Läs mer om Brandbee Industry Index här: brandbee.web.app

Med  önskan om en härlig sommar.

Magnus Clarenbring, VD

För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Clarenbring, VD Brandbee Holding AB
[email protected] 

Om Brandbee finns att läsa på www.brandbee.com

Filer för nedladdning
2022-07-08
Regulatorisk
2022-06-29

Fastighetsbolaget vilket är ett av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden väljer Brandbee som partner för digital analys och CRO.

2022-05-05

Spintso, ett växande e-handelsbolag och marknadsledande tillverkare av smarta domarklockor tecknar avtal med Brandbee. Uppdraget innebär att hantera Spintsos datadrivna marknadsföring i europa, med initialt fokus på England, Frankrike, Spanien och Italien. Avtalet är ett första steg i ett långsiktigt och ekonomiskt givande samarbete för båda parter där intäkterna kan fluktuera månad för månad beroende på insats.

2022-05-04

Vid Brandbee Holdings AB  (publ.) årsstämma den 29 april 2022 beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om en sammanläggning av 1 893 276 760 aktier (omvänd split), 1:10 genom att 10 aktier sammanläggs till 1 aktie.

Styrelsen bemyndigades att besluta om fastställande av avstämningsdag för uppdelningen. Styrelsen har nu beslutat att avstämningsdag för sammanläggningen ska vara den 13 maj 2022, vilket innebär att sista dag för handel i aktien före sammanläggningen är 11 maj 2022. Första dag för handel med sammanlagda aktier och ny ISIN-kod är 12 maj 2022.

Sammanläggningen sker automatiskt via Euroclear Sweden AB och aktieägare behöver inte vidta några åtgärder.

I samband med sammanläggningen har bolagets aktier fått ny ISIN-kod: Ny ISIN-kod: SE0017885155

Efter genomförd sammanläggning kommer det totala antalet aktier i bolaget att uppgå till 189 327 676 antal aktier.

2022-04-25
Regulatorisk
<<
1
2
3
...
26
>>

Prenumerera

Få pressmeddelanden och rapporter via e-post.