Investor Relations

Brandbee är en digital marknadsföringsbyrå med ett datadrivet förhållningssätt för att skapa digital tillväxt för våra kunder. Vi arbetar med digital marknadsföring i alla former, från analys och strategi till innehållsskapande och betald annonsering.
2022-02-09
Regulatorisk

Teckningsperioden för Brandbee Holdings företrädesemission löpte ut den 4 februari 2022 och det slutliga utfallet visar att den tecknades till 75%. Emissionen tecknades med företrädesrätt med 10 859 515 kronor (52%) och utan företrädesrätt med 133 128 kronor (0,63%), Emissionen var garanterad genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden till totalt 18 000 000 kronor ( 74,70%). Garanterna fick därför teckna sig för totalt 7 079 543,38 kronor. Vilket gör att Brandbee tillförs 18 072 187 kronor innan emissionskostnader vilka beräknas till ca 1 mkr.

2022-01-31

Brandbees dotterbolag Brandbee Anegy har förlängt avtalet med Electrolux Home med option på ytterligare förlängning.

2021-12-15

Styrelsen för Brandbee Holding AB (publ) ("Brandbee" eller "Bolaget") har idag beslutat föreslå en extra bolagsstämma den 12 januari 2022 att besluta om en Företrädesemission om högst 688 464 275 aktier. Givet att emissionen fulltecknas tillförs bolaget 24,1 MSEK före emissionskostnader. Syftet med emissionen är att säkerställa det kapitalbehov som föreligger i och med expansion av verksamheten. Företrädesemissionen är säkerställd till c:a 74,7 % av emissionsbeloppet, varav 8 miljoner SEK genom teckningsförbindelser och ytterligare 10 miljoner SEK genom garantiåtaganden. Styrelsen föreslår samtidigt beslut om minskning av aktiekapitalet och ändring av bolagsordningen för att möjliggöra den föreslagna emissionen.

2021-12-14

Brandbee gör sitt bästa år hittills!

<<
1
...
3
4
5
6
...
28
>>

Prenumerera

Få pressmeddelanden och rapporter via e-post.