Investor Relations

Brandbee är en digital marknadsföringsbyrå med ett datadrivet förhållningssätt för att skapa digital tillväxt för våra kunder. Vi arbetar med digital marknadsföring i alla former, från analys och strategi till innehållsskapande och betald annonsering.
Brandbee effektiviserar bolagsstrukturen

I enlighet med tidigare kommunikation har Brandbee under hösten arbetat med ett effektiviseringsarbete för att skapa en plattare och mer agil organisation där fokus ligger på att förena Brandbees tre affärsområden, Analytics & Data Science, Video & Leads och Digital Marketing.

Under våren 2021 förvärvade Brandbee fyra nya dotterbolag. Integrationen av dessa är nu genomförd där Brandbee fusionerade ihop bolagen.  I och med Brandbees arbete med  att minska kostnader och inte minst administrationsarbete har vi nu genomfört en fusion av de helägda dotterbolagen Northside AB, VideoBurst AB, GRAB och Student Competitions International AB.

Fusionen innebär att Brandbee optimerar och strukturerar koncernen på bästa sätt där både personal, kunder och varumärken koncentreras i dotterbolagen Brandbee AB respektive Brandbee Anegy Online Marketing AB. Denna strukturförändring i form av minskade kostnader kommer ge effekt under första kvartalet 2022.

För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Clarenbring, VD
Telefon: +0)72-439 99 00
[email protected] 

Om Brandbee Holding AB
Brandbee Holding AB är ett bolag verksamt inom digital marknadsföring som möjliggör för företag att skapa professionell video, annonsera och hantera inkommande leads på ett kostnadseffektivt och enkelt sätt. Brandbee vill vara det självklara valet för företag som vill stärka sin kommunikation samt öka sin försäljning och varumärkeskännedom.
Mer information om bolaget finns på www.brandbee.com.

Filer för nedladdning

Prenumerera

Få pressmeddelanden och rapporter via e-post.