Investor Relations

Brandbee är en digital marknadsföringsbyrå med ett datadrivet förhållningssätt för att skapa digital tillväxt för våra kunder. Vi arbetar med digital marknadsföring i alla former, från analys och strategi till innehållsskapande och betald annonsering.
Brandbees taktiska hyperlokala dynamiska annonsering gör succé

Brandbee har i ett par pilotprojekt erbjudit marknaden en unik metod för hyperlokal dynamisk annonsering. Trots att metoden ännu inte marknadsförts har pilotprojekten visat sig vara så framgångsrika att åtta nya varumärken redan anslutit sig med kampanjer till ett totalt värde om närmare en miljon kronor.

Tekniken bygger på programmatisk annonsering. Genom att använda sig av dynamisk annonsproduktion läggs det lokala budskapet in automatiskt i displayannonser, vilka med geografisk styrning handlas på en programmatisk annonsbörs. Marknaden för programmatiska köp växer kontinuerligt och nu siktar Brandbee på att bygga in delar av metoden i den befintliga produkten Videoburst. Med denna effektivisering och metod i ryggen kan Brandbee på ett smidigt och kostnadseffektivt sätt ta marknadsandelar även i andra branscher som önskar samma lokala dynamiska effektivitet.

"Vi var tämligen säkra att metoden skulle visa sig vara framgångsrik. Att vi så snabbt kunde visa både på starka resultat från våra partners kampanjer samt intresset för detta var vi dock inte riktigt beredda på, men det är väldigt glädjande. Nu står vi redo att hjälpa fler kunder och fler varumärken som med nya kreativa och tekniska lösningar vill öka sin försäljning genom att sticka ut ur det digitala bruset." säger Magnus Clarenbring, VD Brandbee

För mer information om Brandbee, vänligen kontakta:

Magnus Clarenbring, VD
[email protected]

Brandbee Holding AB är ett bolag verksamt inom digital marknadsföring. Brandbee hjälper företag att skapa professionell video, specialister som hjälper företag att utveckla strategier för sin digitala marknadsföring, med fokus på sökmotoroptimering, digital analys, sociala medier och mätning. Brandbee vill vara det självklara valet för företag som vill stärka sin kommunikation samt öka sin försäljning och varumärkeskännedom på ett kostnadseffektivt och enkelt sätt. Mer information om bolaget finns på www.brandbee.com

Filer för nedladdning
2022-11-01
Regulatorisk

Aktieägarna i BrandBee Holding AB, org.nr 559046-7717 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 30 november 2022, kl. 10.00 på Karlavägen 58, 5tr i Stockholm.

2022-10-28
Regulatorisk
2022-10-13

Brandbee och Lydmar Hotel inleder ett samarbete kring digital strategi och marknadsföring. Lydmar är ett av Stockholms mest väletablerade varumärken inom besöksnäringen. Det är en unik mötesplats som aldrig upphör att vara aktuell eller locka ny publik. Brandbees expertis inom digital strategi och marknadsföring svarar väl mot Lydmars strävan att hålla en hög relevans även digitalt.

2022-09-29
Regulatorisk

Brandbee Holding AB har idag, den 29 september 2022,  haft en extra bolagsstämma i Bolagets lokaler på Karlavägen 58. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att komplettera styrelsen med två nya ledamöter. Styrelsen består efter bolagsstämman av Johan Eriksson (ordförande), Stephan Knowles, Lennart Gillberg (nyval) och Tommy Carlstedt (nyval).

2022-09-22

Under sommaren genomförde Brandbee och reklambyrån Spin The Bottle ett projekt för lokalt riktad digital reklam, så kallad hyperlokal dynamisk programmatisk annonsering. Syftet var att med lokalt relevant reklam öka försäljningen av ett vin i ett urval av Systembolagets butiker. När kampanj- och försäljningsstatistik nu utvärderats har projektet bedömts så framgångsrikt att kampanjen förlängs.

2022-09-16

Brandbee inleder genom sitt produktområde Student Competitions ett samarbete med tyska HYVE Innovation GmbH. I samarbetets första fas blir Student Competitions marknadsföringsmotorn för "Agents of Change", en tävling riktad mot studenter globalt.

1
2
...
26
>>

Prenumerera

Få pressmeddelanden och rapporter via e-post.