Investor Relations

Brandbee är en digital marknadsföringsbyrå med ett datadrivet förhållningssätt för att skapa digital tillväxt för våra kunder. Vi arbetar med digital marknadsföring i alla former, från analys och strategi till innehållsskapande och betald annonsering.
Kvartalsrapport 1 2022

VD HAR ORDET

Kära aktieägare, 

Under första kvartalet har vi ökat intäkterna med 52 % från 2,6 mkr till 4 mkr. Vi har fortsatt förtroende från de största kunderna, det rör sig om rullande avtal vilka förnyas löpande. Jag är väldigt stolt över Brandbees specialister som levererar med hög servicegrad och innehar en av marknadens vassaste expertis. Teamet har nu hittat sin nya struktur och  vi välkomnar ytterligare experter löpande. Vi fortsätter att hålla hög leverans mot våra befintliga kunder och satsar samtidigt på att få in fler spännande uppdrag. 

Jag vill tacka er som deltog i emissionen, den blev inte fulltecknad men likviden användes för att lösa de lån bolaget hade samt till marknadsföring av Brandbees nya unika analysprodukt Brandbee Industry Index (BIX) vilken vi nyligen lanserade. 

Brandbees partner Atenga har nyligen genomfört en omfattande undersökning om den optimala prispunkten för BIX. Resultatet av undersökningen visar förutom en stor betalningsvilja att det även finns ett skrikande behov för företag att få insikter om hur effektiva de är i sin digitala närvaro, samt att ställa dessa insikter mot sina främsta konkurrenter. BIX är helt enkelt lösningen, och det ska vi nu  rulla ut  i Sverige och världen. Samarbetet med Atenga innebär även att vi öppnar upp BIX  för den amerikanska marknaden.

Affärsmodellen för BIX är en Saas plattform där kunden abonnerar månadsvis, de kan utifrån all insamlad data i plattformen få insikter i sin egen digitala effektivitet och närvaro, samt även ställa det i jämförelse med sina viktigaste konkurrenter. Brandbees unika algoritmer gör Big Data både begripligt och hanterbart, allt för att kunderna med väl underbyggda beslut kan optimera sin digitala närvaro. 

Vi tittar löpande på fler spännande partnerskap som skulle passa Brandbees affärsmodell inom Mar-tech och digital marknadsföring. Vi har identifierat flera högintressanta aktörer vilka har möjlighet att bidra med värde och möjligheter både för våra kunder och aktieägare.

Med vänliga hälsningar

Magnus Clarenbring

 

FINANSIELL ÖVERSIKT

KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT KVARTAL 1 2022
Nettoomsättningen uppgick till  3,9 MSEK (2,6)
Totala intäkter uppgick till  4,0 MSEK (2,6)
EBIT, rörelseresultatet uppgick till -5,7 MSEK (-10,7)
EBITDA, resultat före avskrivningar  uppgick till -3,3  MSEK (-4,8)
Resultat per aktie uppgick till -0,00 SEK (-0,00)
*Belopp  inom parentes avser kvartal 1 2021.
 

MODERBOLAGETS FINANSIELLA ÖVERSIKT KVARTAL 1 2022
Nettoomsättningen uppgick till 0,6 MSEK (0,3)
Totala intäkter uppgick till 0,6 MSEK (0,3)
EBIT, rörelseresultatet uppgick till -0,5 MSEK (-8,3)
EBITDA, resultat före avskrivningar uppgick till -0,5 MSEK (-3,1)
Resultat per aktie uppgick till -0,00 SEK (-0,01)

*Belopp inom parentes avser kvartal 1 2021.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN (2022.01.01 - 2022.03.31)

  • Brandbee offentliggör informationsmemorandum avseende företrädesemission. 
  • Brandbee fusionerar Brandbee Grab AB, Brandbee Northside AB, Student Competition AB, Videobur Sthlm AB med Brandbee Anegy Online Marketing AB.
  • Brandbees styrelseordförande lämnar på egen begäran
  • Brandbee rekryterar Marknadschef från ARLA
  • Electrolux Home förlänger avtalet avtalet med Brandbee Anegy. 
  • Brandbee Holdings företrädesemission tecknades till 75%

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG 

  • Brandbee lanserar SaaS plattformen, Brandbee Industry Index (BIX)

Om Brandbee Holding AB
Brandbee Holding AB är ett bolag verksamt inom digital marknadsföring. Brandbee hjälper företag att skapa professionell video, specialister som hjälper företag att utveckla strategier för sin digitala marknadsföring, med fokus på sökmotoroptimering, digital analys, sociala medier och mätning. Brandbee vill vara det självklara valet för företag som vill stärka sin kommunikation samt öka sin försäljning och varumärkeskännedom på ett kostnadseffektivt och enkelt sätt. Mer information om bolaget finns på www.brandbee.com

Denna information är sådan som BrandBee Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-04-25 08:55 CET.

Filer för nedladdning

Prenumerera

Få pressmeddelanden och rapporter via e-post.