Investor Relations

Brandbee är en digital marknadsföringsbyrå med ett datadrivet förhållningssätt för att skapa digital tillväxt för våra kunder. Vi arbetar med digital marknadsföring i alla former, från analys och strategi till innehållsskapande och betald annonsering.
Stephan Knowles vald till styrelseordförande

Under det konstituerande styrelsemötet i Brandbee Holding AB, idag den 10 maj, valdes Stephan Knowles som ordförande. Stephan ersatte därmed Johan Eriksson som styrelsens ordförande. 

Styrelsen i Brandbee Holding AB består därmed av:
Stephan Knowles, ordförande
Tommy Carlstedt, ledamot
Tony Selin, ledamot
Magnus Clarenbring, ledamot

För mer information om Brandbee, vänligen kontakta:
Magnus Clarenbring, VD
[email protected]

Brandbee Holding AB är ett martech-bolag med fokus på digital marknadsföring. Med unika produkter för analys (Brandbee Industry Index) och videoannonsering (Videoburst) levererar Brandbee datadrivna insikter och lösningar. Ett team av specialister säkerställer precision i Brandbees leverans till kunderna. Brandbees kunder finns i alla storlekar, från  små,  medelstora till globala bolag inom varierande sektorer. Mer information om bolaget finns på www.brandbee.com

Filer för nedladdning
2023-05-31
Regulatorisk

Styrelsen i BrandBee Holding AB (publ) har idag beslutat om en fullt garanterad företrädesemission av units bestående av två aktier och en teckningsoption av serie TO 1 och en teckningsoption av serie TO 2.

2023-05-17
Regulatorisk
2023-05-05
Regulatorisk

Ordinarie årsstämma för Brandbee Holding AB hölls i bolagets lokaler den 5 maj 2023 kl 11:00. 
Totalt var 15 814 194 röster av 189 327 676 närvarande.

2023-04-28

Inför årsstämman i Brandbee Holding AB (publ) den 5 maj har huvudägarna ("Ägarna") beslutat att till årsstämman 2023 lämna följande förslag avseende val av styrelseledamöter.

2023-04-25
Regulatorisk
2023-04-21
Regulatorisk

Revisorns notering i revisionsberättelsen föll bort i tidigare publicerade pressmeddelande.

1
2
...
28
>>

Prenumerera

Få pressmeddelanden och rapporter via e-post.