Investor Relations

Brandbee är en digital marknadsföringsbyrå med ett datadrivet förhållningssätt för att skapa digital tillväxt för våra kunder. Vi arbetar med digital marknadsföring i alla former, från analys och strategi till innehållsskapande och betald annonsering.
VD uppdatering

Brandbee gör sitt bästa år hittills!

Under årets tre första kvartal  ökar Brandbees omsättning med hela 461 procent, vilket motsvarar en ökning från 4,1 miljoner kronor till hela 23 miljoner kronor. Denna utveckling visar på ett högt förtroende hos Brandbees kunder. Under hösten har vi dessutom genomfört ett effektiviseringsarbete för att skapa en plattare och mer agil organisation där fokus ligger på att förena Brandbees tre affärsområden, Analytics & Data Science, Video & Leads och Digital Marketing. Kort sagt, 2021 är Brandbees bästa år hittills och vi växlar nu upp inför det stundande nyåret.

Den spännande utvecklingen fortsätter under 2022 där fokus ligger på att öka försäljning och intäkter inom samtliga av Brandbees affärsområden. Brandbees digitala produkter fortsätter att utvecklas för att öka konkurrenskraften och möjliggöra för en god tillväxt framåt.

Styrelsen beslutade den 14 december 2021, att kalla till en extra bolagsstämma den 12 januari 2022 för att få bemyndigande för en företrädesemission. Bakgrunden till styrelsens förslag till en företrädesemission är att skala upp och öka takten på produktutveckling och marknadsföring av Brandbees SaaS-tjänster. I fokus är produkten Brand Value Index, där Brandbee avser att släppa en IOS, Android App och en webblösning, samt en större rekryteringskampanj för att anställa produktägare, produktspecialister, analytiker och säljare.

Bolaget fortsätter att drivas framåt med en klar förvärvsstrategi. Jag kan meddela att Due Diligence processen fortskrider med Atenga Insights Group vilken förväntas vara klar i början av första kvartalet.

Vi ser fram emot att se vad det kommande året har att erbjuda och att ni följer Brandbees fortsatta tillväxtresa.

Med önskan om en God Jul och ett Gott Nytt År

Magnus Clarenbring, VD

Filer för nedladdning
2022-05-04

Vid Brandbee Holdings AB  (publ.) årsstämma den 29 april 2022 beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om en sammanläggning av 1 893 276 760 aktier (omvänd split), 1:10 genom att 10 aktier sammanläggs till 1 aktie.

Styrelsen bemyndigades att besluta om fastställande av avstämningsdag för uppdelningen. Styrelsen har nu beslutat att avstämningsdag för sammanläggningen ska vara den 13 maj 2022, vilket innebär att sista dag för handel i aktien före sammanläggningen är 11 maj 2022. Första dag för handel med sammanlagda aktier och ny ISIN-kod är 12 maj 2022.

Sammanläggningen sker automatiskt via Euroclear Sweden AB och aktieägare behöver inte vidta några åtgärder.

I samband med sammanläggningen har bolagets aktier fått ny ISIN-kod: Ny ISIN-kod: SE0017885155

Efter genomförd sammanläggning kommer det totala antalet aktier i bolaget att uppgå till 189 327 676 antal aktier.

2022-04-25
Regulatorisk
2022-04-11

Brandbee lanserar nu SaaS plattformen Brandbee Industry Index, BIX. Genom BIX förses B2B-kunder, på ett användarvänligt sätt, med värdeskapande information som gäller företags digitala närvaro samt om mixen är optimal i förhållande till konkurrenterna. Detta görs möjligt via insamling av stora mängder data över tid, där BIX genererar en visuell och detaljerad översikt som omfattar företags digitala närvaro. Inom begreppet digital närvaro ryms områdena Social Media, SEO, SEM och Site Performance.

Brandbee har, sedan 2017, erfarenhet av hur digital närvaro värderas genom specialistkompetens gällande marknaden. För att kunna skapa ett relevant index har Brandbee samlat in data till BIX i mer än tolv månaders tid. Datainsamlingen har skett initialt för 15 branscher med 130 större annonsörer i Sverige, Storbritannien och Tyskland.

Brandbees kunder kan genom att prenumerera på Brandbees BIX SaaS-plattform enkelt se hur verksamhetens digitala styrkor och svagheter utvecklas över tid i förhållande till konkurrenterna och blir därmed även ett underlag för allokering av marknadsresurser.

"Jag har tidigare kommunicerat att teamet arbetat hårt med utvecklingen av BIX till att bli denna skalbara saas-tjänst. Jag väldigt stolt över resultatet där vi genom unika datadrivna insikter möjliggör effektivisering och i slutändan ökad lönsamhet för våra kunder" säger Magnus Clarenbring, vd för Brandbee.

"BIX visar en verksamhets digitala styrkor och svagheter i förhållande till konkurrenterna och blir därmed även ett underlag för allokering av resurser. Med BIX blir det tydligt om företag exempelvis behöver satsa mer på sökordsoptimering, eller om de kanske överinvesterar i sociala media, i vissa fall blir det också tydligt att ett företag behöver en större total investering i verksamhetens digitala närvaro för att komma ikapp branschkollegorna", säger Per Andersson, marknadschef Brandbee

Brandbee kommer löpande att presentera exempel på insikter på BIX hemsida: brandbee.com/BIX

Första bransch att analyseras på BIX hemsida är hemelektronikbranschen.

I samband med lanseringen byter vi nu namn på tjänsten från Brand Value Index (BVI) till BIX.

2022-03-31
Regulatorisk

Aktieägarna i BrandBee Holding AB, org.nr 559046-7717 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma fredagen den 29 april 2022, kl. 10 på Karlavägen 58, 5tr i Stockholm. 

2022-02-22

Brandbee Holding AB (Bolaget) meddelar härmed att sista dag för handel med BTU (Betald Tecknad Unit) är den 28 februari 2022 och stoppdag är den 2 mars 2022.

<<
1
2
3
4
5
...
28
>>

Prenumerera

Få pressmeddelanden och rapporter via e-post.